„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2017-0003
Дата на поръчката23.03.2017 г.