„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”-Ортопедия

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”-Ортопедия
№ на АОП9065421
Дата на поръчката20.06.2017 г.
1. Обява

20.06.2017 г. Обява

2. Образци

20.06.2017 г. Образци и техническа спецификация

3. Проект на договор

20.06.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

29.06.2017 г. Информация за удължаване на срока

5. Протокол от заседание на комисията

10.07.2017 г. Протокол
10.07.2017 г. Приложение 1

6. Договор

24.07.2017 г. Договор -Хелмед
24.07.2017 г. Договор-Медилинк
24.07.2017 г. Спецификация- Хелмед
24.07.2017 г. Спецификация- Медилинк

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация