“Осигуряване на застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”

Наименование“Осигуряване на застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП9065800
Дата на поръчката30.06.2017 г.
1. Обява

30.06.2017 г. Обява

2. Образци

30.06.2017 г. Документация и образци

3. Проект на договор

30.06.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

12.07.2017 г. Информация за удължаване на срока

5. Протокол от заседание на комисията

26.07.2017 г. Протокол

6. Договор

1.08.2017 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация