„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9067104
Дата на поръчката9.08.2017 г.
1. Обява

9.08.2017 г. Обява

2. Образци

9.08.2017 г. Документация и образци

3. Проект на договор

9.08.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

21.08.2017 г. Протокол

6. Договор

1.09.2017 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация