„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на абонатни станции в Хирургичен и Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

Наименование„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на абонатни станции в Хирургичен и Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
№ на АОП9070180
Дата на поръчката9.11.2017 г.
1. Обява

9.11.2017 г. Обява

2. Образци

9.11.2017 г. Документация и образци

3. Проект на договор

9.11.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

28.11.2017 г. Протокол

6. Договор

6.12.2017 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация

14.11.2017 г. Отговор на запитване