“Избор на финансова институция за обслужване на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование“Избор на финансова институция за обслужване на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОППокана по реда на ПРУПДТДДУК
Дата на поръчката21.11.2017 г.
1. Обява

21.11.2017 г. Покана

2. Образци

21.11.2017 г. Образци

3. Проект на договор


4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

8.12.2017 г. Протокол

6. Договор

15.01.2018 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация