„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП9071766
Дата на поръчката15.12.2017 г.
1. Обява

21.12.2017 г. Обява

2. Образци

21.12.2017 г. Документация и образци

3. Проект на договор

21.12.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

28.12.2017 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Публикувана в 16.35ч.

5. Протокол от заседание на комисията

3.01.2018 г. Протокол

6. Договор

18.01.2018 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация

28.12.2017 г. Отговор на запитване. Публикувано в 14.00ч.