„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дизелов генератор в МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дизелов генератор в МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП9078622
Дата на поръчката18.07.2018 г.
1. Обява

18.07.2018 г. Обява

2. Образци

18.07.2018 г. Документация и образци

3. Проект на договор

18.07.2018 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

8.08.2018 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Публикувана в 08.40ч.

5. Протокол от заседание на комисията

20.08.2018 г. Протокол

6. Договор

3.09.2018 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация

15.08.2018 г. Промяна в дата на публично заседание