„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0014
Дата на поръчката21.11.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

19.11.2018 г. Решение за откриване на процедура
19.11.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

19.11.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

16.01.2019 г. Протокол № 1
16.01.2019 г. Приложение № 2 към Протокол № 1
1.02.2019 г. Протокол № 2
19.02.2019 г. Протокол № 3

5. Решение за класиране

19.02.2019 г. Решение за класиране
19.02.2019 г. Приложение № 2
19.02.2019 г. Приложение № 1

6. Доклад на комисията

19.02.2019 г. Доклад

7. Договори

1.04.2019 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация