“Осигуряване на застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал и „Гражданска отговорност на юридическо лице” за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”

Наименование“Осигуряване на застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал и „Гражданска отговорност на юридическо лице” за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП9084102
Дата на поръчката10.12.2018 г.
1. Обява

10.12.2018 г. Обява

2. Образци

10.12.2018 г. Документация и образци

3. Проект на договор

10.12.2018 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

21.12.2018 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Публикувана в 08.40ч.

5. Протокол от заседание на комисията

3.01.2019 г. Протокол

6. Договор

10.01.2019 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация