Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

НаименованиеДоставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
№ на АОП01241-2019-0001
Дата на поръчката15.01.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

15.01.2019 г. Решение за откриване на процедура
15.01.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

15.01.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

21.02.2019 г. Протокол № 1
27.02.2019 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

27.02.2019 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

27.02.2019 г. Доклад

7. Договори

15.03.2019 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация