„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2019-0002
Дата на поръчката18.04.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

18.04.2019 г. Обявление
18.04.2019 г. Решение за откриване на процедура

2. Документация за участие и образци

19.04.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

3.06.2019 г. Протокол № 1
7.06.2019 г. Протокол № 2
7.06.2019 г. Приложение № 1 към Протокол № 2- класиране

5. Решение за класиране

7.06.2019 г. Приложение № 1
7.06.2019 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

7.06.2019 г. Доклад

7. Договори

15.07.2019 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация