„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2019-0003
Дата на поръчката18.04.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

18.04.2019 г. Обявление
18.04.2019 г. Решение за откриване на процедура

2. Документация за участие и образци

22.04.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

4.06.2019 г. Протокол № 1
11.06.2019 г. Протокол № 2
11.06.2019 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

11.06.2019 г. Решение за класиране
11.06.2019 г. Приложение № 1

6. Доклад на комисията

11.06.2019 г. Доклад

7. Договори

15.07.2019 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация