„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

Наименование„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
№ на АОП01241-2019-0004
Дата на поръчката3.05.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

3.05.2019 г. Решение за откриване на процедура
3.05.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

7.05.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

30.05.2019 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

12.06.2019 г. Протокол № 1
25.06.2019 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

25.06.2019 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

25.06.2019 г. Доклад

7. Договори

8.07.2019 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация