„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2019-0005
Дата на поръчката15.05.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

15.05.2019 г. Решение за откриване на процедура
15.05.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

17.05.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

24.06.2019 г. Протокол № 1
1.07.2019 г. Протокол № 2
1.07.2019 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

1.07.2019 г. Решение за класиране
1.07.2019 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

1.07.2019 г. Доклад

7. Договори

1.08.2019 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация