„Възстановяване на външните стени на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Възстановяване на външните стени на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9089763
Дата на поръчката1.07.2019 г.
1. Обява

1.07.2019 г. Обява

2. Образци

1.07.2019 г. Документация и образци

3. Проект на договор

1.07.2019 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

18.07.2019 г. Протокол

6. Договор

23.07.2019 г. Договор

7. Допълнителни споразумения

27.08.2019 г. Допълнително споразумение

8. Друга информация