„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9092480
Дата на поръчката13.09.2019 г.
1. Обява

13.09.2019 г. Обява

2. Образци

13.09.2019 г. Образци

3. Проект на договор

13.09.2019 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

10.10.2019 г. Протокол

6. Договор

1.11.2019 г. МТИ
1.11.2019 г. Б.Браун
1.11.2019 г. ХМИ

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация