“Осигуряване на застраховка "Професионална отговорност на медицинския персонал" и "Гражданска отговорност на юридическо лице" за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”

Наименование“Осигуряване на застраховка "Професионална отговорност на медицинския персонал" и "Гражданска отговорност на юридическо лице" за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП9095027
Дата на поръчката3.12.2019 г.
1. Обява

3.12.2019 г. Обява

2. Образци

3.12.2019 г. Документация и образци

3. Проект на договор

3.12.2019 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

17.12.2019 г. Протокол

6. Договор

23.12.2019 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация