„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2019-0013
Дата на поръчката6.12.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

9.12.2019 г. Решение за откриване на процедура
9.12.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

9.12.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

12.02.2020 г. Протокол №1
28.02.2020 г. Протокол № 2
9.03.2020 г. Протокол № 3
9.03.2020 г. Приложение № 3 към Протокол № 3

5. Решение за класиране

9.03.2020 г. Решение за класиране
9.03.2020 г. Приложение №1- класиране
9.03.2020 г. Приложение № 2
9.03.2020 г. Приложение № 3
11.03.2020 г. Решение за класиране-изменено

6. Доклад на комисията

9.03.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

1.04.2020 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация