Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

НаименованиеДоставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
№ на АОП01241-2020-0001
Дата на поръчката13.01.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

13.01.2020 г. Решение
13.01.2020 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

13.01.2020 г. Докуменация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

18.02.2020 г. Протокол № 1
21.02.2020 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

21.02.2020 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

21.02.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

18.03.2020 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация