«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от три години»

Наименование«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от три години»
№ на АОП01241-2020-0002
Дата на поръчката9.03.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

9.03.2020 г. Решение
9.03.2020 г. Обявление
19.03.2020 г. Решение за изменение

2. Документация за участие и образци

12.03.2020 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

16.03.2020 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

28.05.2020 г. Протокол № 1
3.06.2020 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

3.06.2020 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

3.06.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

1.07.2020 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

21.04.2020 г. Решение за изменение