„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2020-0009
Дата на поръчката12.03.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

11.06.2020 г. Решение
11.06.2020 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

15.06.2020 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

23.06.2020 г. Писмени разяснения
29.06.2020 г. Писмени разяснения

4. Протоколи от заседания на комисията

24.07.2020 г. Протокол № 1
6.08.2020 г. Протокол № 2
6.08.2020 г. Приложение към Протокол № 2

5. Решение за класиране

6.08.2020 г. Решение за класиране
6.08.2020 г. Приложение към Решение за класиране

6. Доклад на комисията

6.08.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

9.09.2020 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

9.07.2020 г. Съобщение- промяна на датата за отваряне на документи за подбор