Ремонт на стълбище на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

НаименованиеРемонт на стълбище на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9097257
Дата на поръчката17.03.2020 г.
1. Обява

17.03.2020 г. Обява

2. Образци

17.03.2020 г. Документация и образци

3. Проект на договор

17.03.2020 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

4.06.2020 г. Протокол

6. Договор

1.07.2020 г. Договор

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация

13.04.2020 г. Отговор на запитване