„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2020-0004
Дата на поръчката18.03.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

18.03.2020 г. Решение
18.03.2020 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

20.03.2020 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

2.06.2020 г. Протокол № 1
8.06.2020 г. Протокол № 2
8.06.2020 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

8.06.2020 г. Решение за класиране
8.06.2020 г. Приложение към Решение за класиране

6. Доклад на комисията

8.06.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

3.08.2020 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

21.04.2020 г. Решение за изменение
11.05.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ!