„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2020-0008
Дата на поръчката2.06.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

2.06.2020 г. Решение
2.06.2020 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

5.06.2020 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

19.10.2020 г. Протокол № 1
19.10.2020 г.
5.11.2020 г. Протокол № 2
16.11.2020 г. Протокол № 3
24.11.2020 г. Протокол № 4
24.11.2020 г. Приложение № 1 към Протокол № 4

5. Решение за класиране

24.11.2020 г. Решение за класиране
24.11.2020 г. Приложение № 1
24.11.2020 г. Приложение № 2

6. Доклад на комисията

24.11.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

4.01.2021 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

9.07.2020 г. Съобщение- промяна на датата за отваряне на документи за подбор