Показване на 1-7 от 7 записа.
Процедура на договаряне без обявление
#№ на АОПДатаНаименование
101241-2015-000613.05.2015 г.„Доставка и разпределение на разпределение на природен газ за нуждите за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД" за период от 4 години.
201241-2015-0005 20.04.2015 г.„Доставка и разпределение на разпределение на природен газ за нуждите за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД" за период от 4 години.
301241-2015-000420.04.2015 г.„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД"
401241-2015-000331.03.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
501241-2014-001413.11.2014 г."Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД“
601241-2014-001222.10.2014 г."Преустройство на съществуваща горелка за течно гориво RAY BGE 500 за котел ПМК 6.6 в комбинирана за работа с течно гориво и природен газ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД"
701241-2014-00102.09.2014 г."Ремонтно-възстановителни работи на Терапевтичен блок на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД"