Показване на 1-17 от 17 записа.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
#№ на АОПДатаНаименование
1909725717.03.2020 г.Ремонт на стълбище на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
290950273.12.2019 г.“Осигуряване на застраховка "Професионална отговорност на медицинския персонал" и "Гражданска отговорност на юридическо лице" за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
3909248013.09.2019 г.„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
490897631.07.2019 г.„Възстановяване на външните стени на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
5908410210.12.2018 г.“Осигуряване на застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал и „Гражданска отговорност на юридическо лице” за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
6908062911.09.2018 г.„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
7907862218.07.2018 г.„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дизелов генератор в МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
8907176615.12.2017 г.„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
9Покана по реда на ПРУПДТДДУК21.11.2017 г.“Избор на финансова институция за обслужване на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
1090701809.11.2017 г.„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на абонатни станции в Хирургичен и Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
11906762324.08.2017 г.„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
1290671049.08.2017 г.„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
1390659515.07.2017 г.„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
14906580030.06.2017 г.“Осигуряване на застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
15906542120.06.2017 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”-Ортопедия
1690549002.08.2016 г.„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
1790540645.07.2016 г.„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”